Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 19/09/2019 Lượt xem 2445

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam:Thực trạng, vấn đề và giải pháp"

  Mã số đề tài: KX.04.16/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Văn Huyền

Cơ quan chủ trì đề tài:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh"

Thời gian : 14 giờ thứ hai, ngày 23-9-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết