Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 03/07/2019 Lượt xem 2463

 

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài:

Đề tài 1

Tên đề tài: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp "

 Mã số đề tài: KX.04.18/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Duy Đức

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thời gian : 8h30 thứ sáu, ngày 05-7-2019.

Địa điểm : Phòng 303 nhà A17 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đề tài 2

Tên đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay"

Mã số đề tài: KX.04.01/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Đình Phong

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thời gian : 14h00 thứ sáu, ngày 05-7-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết