Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đi thăm và làm việc tại Triều Tiên

Ngày phát hành: 11/06/2019 Lượt xem 1979

 

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu năm 2019, từ ngày 1 đến ngày 6-6, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng đã đi thăm và làm việc tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đoàn đã được đồng chí Ri Su Yong Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tiếp và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng và cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân của Đảng Lao động Triều Tiên nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa hùng cường. Đồng chí Phó Chủ tịch nêu rõ, Đảng Lao động Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Kim Jong Un kiên trì thực hiện đường lối xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng chủ thể, trong đó lấy con người làm trung tâm, dựa vào sức mình là chính, xây dựng quân đội hùng mạnh để tự vệ. Đảng Lao động Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý kỷ cương chặt chẽ đối với đội ngũ cán bộ Đảng để đội ngũ cán bộ có nhận thức lý luận chính trị đúng đắn, có năng lực chuyên môn vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thông qua thực tế công tác và tín nhiệm của nhân dân, Đảng sẽ lựa cọn các cán bộ ưu tú cho bộ máy công tác Đảng và Nhà nước.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Ri Su Yong, các lãnh tụ tối cao của Đảng cũng như Đảng Lao động Triều Tiên và Nhà nước Triều Tiên coi việc giáo dục, đào tạo, phát triển thế hệ trẻ là công việc sống còn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước. Ở Triều Tiên, tất cả các điều kiện tốt đẹp nhất đều dành cho trẻ em. Tất cả các cấp học từ nhà trẻ, mẫu giáo đến trường phổ thông, trường đại học đều miễn phí. Học xong chương trình phổ thông là quyền và nghĩa vị của mọi trẻ em Triều Tiên. Ngay cả trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khi có người phải ăn vỏ cây để sống thì mọi trường học vẫn mở của hàng ngày cho trẻ em.

 

 

Trong thời gian ở Bình Nhưỡng, Đoàn đã có các cuộc toạ đàm, trao đổi học thuật với lãnh đạo Ban Tuyên truyền Cổ động Trung ương, với các học giả của Trường Đảng cao cấp Kim Nhật Thành, Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội để hiểu rõ hơn những vấn đề lý luận chính trị và đường lối, chủ trương của Đảng Lao động Triều Tiên trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng và củng cố lực lượng quốc phòng, quản lý phát triển xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Đoàn cũng đã đến thăm và tìm hiểu thực tế ở một số nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, trường học, bệnh viện, công trình văn hoá và cơ sở phúc lợi cho các tầng lớp, lứa tuổi nhân dân. Ở tất các các nơi đã đến thăm, Đoàn đều được tiếp đón ân cần, chu đáo, được hướng dẫn tận tình để có thể tìm hiểu nhiều nhất những nội dung thông tin cần thiết. Qua các cơ sở đã được đến thăm, Đoàn dã có ấn tượng rất tốt đẹp về những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong xây dựng đất nước, tạo lập cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, ý trí kiên cường và sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Triều Tiên trong những điều kiện còn đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn, khắc nghiệt.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã đã đến thăm Đại sứ quán Việt nam tại Triều Tiên, có buổi giao lưu và chia xẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhiều thông tin mới về đất nước. Đồng chí Đại sứ Lê Bá Vinh cũng đã trao đổi với Đoàn về tình hình công tác của cơ quan Đại sứ quán, sự nỗ lực và những kết quả nổi bật của Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Triều Tiên./.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết