Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 27/08/2019 Lượt xem 2571

 

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"

 Mã số đề tài: KX.04.12/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Văn Hà

Cơ quan chủ trì đề tài: Tạp chí Cộng sản

Thời gian : 8 h30 thứ sáu, ngày 30-8-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết