Thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 22/09/2019 Lượt xem 2028

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài:

1- Đề tài "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"

  Mã số đề tài: KX.04.17/16-20

  Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Ngô Thắng Lợi

  Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

  Thời gian : 15h00 thứ năm, ngày 26-9-2019

  Địa điểm : Phòng 501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 207 Đường Giải phóng, Hà Nội.

 

2- Đề tài: "Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"

  Mã số đề tài: KX.04.08/16-20

  Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa

  Cơ quan chủ trì đề tài: Viện kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Thời gian : 9h00 thứ bảy, ngày 28-9-2019

  Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết