Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 21/10/2019 Lượt xem 3943

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới dang đặt ra, phương hướng giải quyết"

  Mã số đề tài: KX.04.20/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSNguyễn Thanh Xuân

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh"

Thời gian : 14 giờ 30 thứ ba, ngày 22-10-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết