Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 11/11/2019 Lượt xem 1568

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"

  Mã số đề tài: KX.04.26/16-20

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Cơ quan chủ trì đề tài:Học viện Cảnh sát

Thời gian : 14 giờ  thứ hai, ngày 11-11-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết