Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 18/12/2019 Lượt xem 1774

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: An ninh thông tin của Việt Nam trong điều kiện  hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"

  Mã số đề tài: KX.04.25/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Văn Thắng

Cơ quan chủ trì đề tài:Học viện An ninh nhân dân

Thời gian : 14 giờ  thứ sáu, ngày 20 -12 - 2019.

Địa điểm : Phòng 206 Nhà Hiệu bộ, Học viện An ninh nhân dân

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết