Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 24/12/2019 Lượt xem 2726

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài:

1- Đề tài" Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại" 

  Mã số đề tài: KX.04.13/16-20

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Trần Thị Vân Hoa

Cơ quan chủ trì đề tài:Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thời gian: 8 giờ 30  thứ năm, ngày 26 -12 - 2019.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

 

2- Đề tài "Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"

Mã số đề tài: KX.04.11/16-20

Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Tiến Lộc 

Cơ quan chủ trì đề tài: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Thời gian: 14h30 thứ năm, ngày 26 - 12 - 2019 

Địa điểm :Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết