Thứ Ba, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 08/01/2020 Lượt xem 976

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"

  Mã số đề tài: KX.04.05/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Minh Tuấn

Cơ quan chủ trì đề tài:Học viện Chính trị khu vực II

Thời gian: 8 giờ thứ sáu, ngày 10 - 01 - 2020

Địa điểm: Phòng 210 Nhà làm việc Học viện Chính trị khu vực II, 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết