Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 31/01/2020 Lượt xem 3591

   Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"

  Mã số đề tài: KX.04.07/16-20

  Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Bùi Nguyên Khánh

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thời gian: 14 giờ  thứ ba, ngày 04 - 02 - 2020.

Địa điểm:Phòng 710 Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết