Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Khảo sát thực tế của Nhóm I tại Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày phát hành: 19/10/2018 Lượt xem 4121

GS.TS Phùng Hữu Phú  phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh

 

Thực hiện kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Thủ đô Hà Nội, phục vụ  cho nhiệm vụ “Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”, ngày 16/10/2018, Hội đồng Lý luận Trung ương – Ban Chỉ đạo Tổng kết đã phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế và làm việc với Đảng ủy Thị trấn Đông Anh và Thường vụ huyện ủy Đông Anh.  GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết, Trưởng Nhóm Chính trị và xây dựng Đảng làm Trưởng Đoàn. TS Nguyễn Văn Phong, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng tham dự Đoàn. 

Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu


Tại Thị trấn Đông Anh, Đoàn và các đồng chí trong Đảng ủy Thị trấn đã tập trung trao đổi sâu vào 8 vấn đề: Làm thế nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội; để phát huy tốt vai trò làm chủ trực tiếp của nhân dân thì cần phải làm gì ? phương thức, cách làm nên thế nào ? ý chí của nhân dân qua việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đã thực sự trở thành sức mạnh chưa; làm thế nào để nhân rộng, phát huy mô hình tự quản, thực hiện hương ước ở địa bàn dân cư ? từ thực tiễn cho thấy nên giao những công việc gì để dân tự quản là tốt; vấn đề phân cấp, phân quyền; giải pháp để phát huy tốt vai trò của chi bộ; đánh giá về chủ trương rút gọn tổ dân phố; đánh giá vai trò, hiệu quả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn; những vấn đề nổi lên về văn hóa-xã hội và đề xuất biện pháp tháo gỡ.


Tại Huyện ủy Đông Anh, tham dự buổi làm việc, ngoài các đồng chí Thường vụ, Thường trực huyện ủy, đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện, thành phố còn có 4 đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy các nhiệm kỳ trước. Sau Báo cáo tóm tắt " Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" của Huyện ủy, các đại biểu tập trung thảo luận vào 5 vấn đề: Để chuyển huyện Đông Anh thành đơn vị quận, điểm mấu chốt phải tập trung làm tốt là gì, khó khăn lớn nhất của bước chuyển này là những vấn đề gì; làm rõ hơn những nội dung cụ thể cần phân cấp, phân quyền giữa thành phố, huyện và xã, thị trấn; vấn đề gắn kết để tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các loại hình doanh nghiệp, khu vực kinh tế trên địa bàn huyện; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở địa phương nên theo cách nào để vừa đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được vai trò quản lý của chính quyền; phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cần tạo điều kiện phát triển cho loại hình doanh nghiệp nào; việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người và công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của huyện; về thực trạng công tác đào tạo nghề; về "thế trận lòng dân" thời gian qua và hiện tại huyện có vấn đề gì cần quan tâm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Luân, nguyên Bí thư huyện ủy phát biểu


Phát biểu tổng kết buổi làm việc tại Thị trấn và Huyện ủy Đông Anh, GS.TS Phùng Hữu Phú, đánh giá cao những thành tích đạt được của Thị trấn và Huyện Đông Anh thời gian qua. Các báo cáo, ý kiến trao đổi tại buổi làm việc rất thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, nêu rõ các mặt làm được, chưa làm được, cùng nguyên nhân và các kiến nghị sửa đổi một số chủ trương cụ thể. Đây là những chất liệu thực tiễn rất rất bổ ích góp phần giúp Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao./.

 

PV


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết