Thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Khảo sát, tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày phát hành: 24/11/2018 Lượt xem 1222

 

Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”. GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết và đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành viên Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ, nhờ có cách làm sáng tạo, đổi mới nên từ khi bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, kinh tế Hà Tĩnh có những bước phát triển vượt bậc.

Trong giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng đạt 17,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (chiếm 82%), nông - lâm- ngư nghiệp giảm còn 18%; GRDP bình quân đầu người đạt 38,9 triệu đồng (tăng gần 8,5 lần so với năm 2005 và trên 3,5 lần so với năm 2010.; nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện; công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Trong giai đoạn 2016-2018, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên kinh tế bị suy giảm sâu. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên đến nay đã có bước phục hồi. Năm 2017, tăng trưởng đạt 10,71%, dự kiến năm 2018 đạt 19,6 - 20%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp; công nghiệp trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Tại buổi tọa đàm, các đã nêu ra và trao đổi nhiều vấn đề về định hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; về củng cố hệ thống chính trị, đổi mới công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); về công tác dân tộc, tôn giáo và đổi mới các giải pháp tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên; những vướng mắc trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chung trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị; hiện trạng công tác phát triển đảng tại cơ sở hiện nay; tiềm năng, dư địa và những định hướng phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới...

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, những nội dung tại buổi tọa đàm hôm nay rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện Cương lĩnh 2011; đồng thời giúp Hà Tĩnh nhận thức sâu sắc hơn về những kết quả đã đạt được để phát huy; nhìn rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, hiện nay trăn trở nhất của Hà Tĩnh là tìm dư địa phát triển, thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động. Vấn đề chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng đang còn nhiều vấn đề tồn tại... Rât mong Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục có sự nghiên cứu, đánh giá và hỗ trợ cho tỉnh.

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương thị sát khu vực mỏ sắt Thạch Khê

 

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn chúc mừng những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khoa học cùng những nỗ lực to lớn của Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kinh nghiệm thực tiễn mà đoàn đã nghiên cứu, khảo sát từ thực tế ở cơ sở và trong buổi tọa đàm sẽ là những chất liệu quý báu giúp Hội đồng Lý luận Trung ương trong đánh giá, đề xuất các chủ trương, định hướng phát triển đất nước phù hợp trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi khảo sát thực tế tại mỏ sắt Thạch Khê, làm việc với 2 xã Thạch Khê, Thạch Hải và Huyện ủy Thạch Hà về định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường; về phương hướng duy trì nông thôn mới bền vững; về chất lượng nguồn cán bộ, đảng viên…

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết