Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Khảo sát, tọa đàm khoa học của Nhóm 3 tại tỉnh Kon Tum

Ngày phát hành: 29/10/2018 Lượt xem 990

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum phát biểu 

 

Sáng 26/10, Hội đồng Lý luận Trung ương  phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011" trên địa bàn tỉnh Kon Tum. GS.TS Tạ Ngọc Tấn và đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chủ trì toạ đàm. 

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành viên Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum, thời gian qua, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Cương lĩnh vào các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục-đào tạo-con người, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020". Kết quả cuối năm 2017, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 26,11% xuống còn 20,3% (đạt 101,71% so với kế hoạch). Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện công bằng xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum tiếp tục phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 13.443 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng lên 37,49 triệu đồng, so với năm 2017; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.436,6 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo của tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ: phát triển văn hóa, giáo dục-đào tạo-con người; về phát triển khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo; việc kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và công tác cán bộ...

Tại tọa đàm, các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh đã trao đổi nhiều vấn đề với Tỉnh ủy Kon Tum nhằm làm rõ hơn những mặt được, chưa được, những vấn đề đặt ra và kiến nghị của địa phương trong quá trình cụ thể hóa Cương lĩnh và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Kon Tum đã có một số kiến nghị: Trung ương sớm xem xét, công nhận Di tích lịch sử quốc gia Ngục Kon Tum là Di tích quốc gia đặc biệt; có cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh; khẩn trương phân bổ vốn và thể chế hóa văn bản các danh mục triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; xem xét bổ sung các xã vùng II, III thuộc diện xã khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg; bố trí đủ nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng của người dân địa phương; sớm cấp kinh phí và cấp đồng bộ nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay từ đầu năm theo Quyết định 2085/QĐ-TTg; thực hiện rà soát, giải quyết hạn chế, vướng mắc và hướng dẫn liên quan một số luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…

 

Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu kết luận Tọa đàm

 

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu tỉnh Kon Tum đạt được trong quá trình thực hiện các cương lĩnh của Đảng. Những kết quả nổi bật, những sáng tạo tỉnh Kon Tum trong triển khai thực hiện Cương lĩnh trong thời gian qua là thực tiễn rất sinh động, bổ ích giúp cho công tác tổng kết lý luận, thực tiễn, nhằm tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí tiếp thu các kiến nghị của tỉnh để góp tiếng nói cùng địa phương báo cáo, đề xuất với Đảng, Chính phủ, bộ ngành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm triển khai các chương trình, chính sách xã hội phù hợp thực tế, thúc đẩy Kon Tum phát triển vững mạnh hơn.

Trước đó, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Đảng bộ phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, với  thường trực Thành ủy Kon Tum về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng trên địa bàn phường và thành phố./.  

 

Nguyễn Tiến

 

 

         

           

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết