Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 18/01/2021 Lượt xem 5812

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo"

Mã số đề tài: KX.04.34/16-20

Chủ nhiệm đề tài: TS Đặng Kim Sơn

Cơ quan chủ trì đề tài: Hội đồng Lý luận Trung ương

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 20 - 01 - 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết