Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Tọa đàm khoa học và khảo sát thực tế tại Quân khu 5

Ngày phát hành: 24/12/2018 Lượt xem 2431

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc 

 

Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, ngày 19-12-2018, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học, với chủ đề: "Lý luận-thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội".

Các đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đồng chí có bài tham luận và cán bộ của Quân khu 5; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân; Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, sở Kế hoạch - Đầu tư, sở Công an, sở Ngoại vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng.

 

Toàn cảnh Tọa đàm

 

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, luận giải làm rõ quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh, sự phát triển về nhận thức tư duy về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng; đúc kết giá trị lý luận - thực tiễn, thành tựu kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh; trong đó, đã tập trung làm rõ:

Một là, khẳng định và làm sáng tỏ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta phải đặc biệt chú trọng đến công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, phân tích, luận giải và làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cung cấp cơ sở khoa học cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Ba là, tọa đàm đã đánh giá về những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh, vận dụng vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Tọa đàm khoa học còn là một hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; đặc biệt, là thế hệ trẻ hiện nay tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, trên cơ sở đó nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tọa đàm đã đề xuất được những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục có những quyết sách đúng đắn trong hoạch định và thực hiện đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 

Đoàn thăm Sư đoàn Không quân 372

Đoàn thăm tàu Lữ đoàn 162

 

Cũng trong khuôn khổ chương Chương trình nghiên cứu thực tế, khảo sát, tọa đàm  tại Quân khu 5, từ ngày 19 đến 22-12, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương và Tổng cục Chính trị đã tới thăm và làm việc với các đơn vị: Sư đoàn Không quân 372; Trung tâm An, Điều dưỡng tàu ngầm - đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong tàu ngầm của hải quân; Khu kinh tế Bắc Vân Phong; Vùng 4 Hải quân. Qua khảo sát, đoàn công tác đã có thêm nhiều căn cứ đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ này. Kết quả khảo sát tại các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã cung cấp thêm cơ sở cho việc tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”./.

 

Nguyễn Tiến

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết