Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày phát hành: 26/07/2023 Lượt xem 1548

 

Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân; qua mỗi kỳ đại hội Đảng sẽ mở ra trang sử mới của quê hương, đất nước, với những vận hội mới, thời cơ mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do đó, việc triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không khí thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp diễn ra rất sôi nổi, rộng khắp, với ý chí, quyết tâm cao, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”, với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và các khâu đột phá giai đoạn 2020-2025; thành lập mới và kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng điều hành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết đại hội đề ra.

 

Để tạo sự lan tỏa ý chí quyết tâm, thống nhất nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Hình thức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, chất lượng báo cáo viên ngày càng nâng cao; những nội dung cốt lõi của các nghị quyết được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn Đảng bộ tỉnh để cùng chung sức, chung lòng thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quán triệt, yêu cầu các đảng bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, bảo đảm thực chất, kịp thời, hiệu quả.

 

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân được Đảng bộ tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức với tâm thế chủ động và những bước đi vững chắc, qua đó đã gặt hái được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như:

 

 

Về kinh tế - xã hội, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị tỉnh, cùng sự tin tưởng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường. Công tác an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống người dân và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ người lao động và các đối tượng được quan tâm triển khai; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh chỉ còn 1,51%.

 

Những “điểm sáng” nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Năm 2022, lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa thu ngân sách đạt 112.093 tỷ đồng, tăng 27,83% so cùng kỳ, là một trong ba tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 10 năm gần đây, đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ, trong đó GRDP trừ dầu tăng 10,97% so cùng kỳ. GRDP bình quân/người/năm trừ dầu khí đạt 7.497 USD, tăng 10,32% so cùng kỳ, nằm trong tốp đầu cả nước.

 

Môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện đạt kết quả tốt, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2022 với “Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” (PCI) 2022 đứng thứ 4 cả nước.

 

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Nghị quyết Đại hội Đảng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tranh thủ huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh; cầu Phước An; đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994); cải tạo nâng cấp sân bay Cỏ Ống - Côn Đảo; dự án kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo;…

 

Xác định Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được triển khai một cách hiệu quả, sẽ tăng cường liên kết vùng, mở ra những không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Bà Rịa - Vũng Tàu trong dài hạn. Vì vậy, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bằng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình, kế hoạch cụ thể, khả thi, hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo thành lập 06 Tổ xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, gắn với tổng kết, xây dựng Nghị quyết mới về phát triển các địa phương động lực kinh tế của tỉnh như Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo[1]. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, học tập các mô hình, cách làm hay của các địa phương trong, ngoài nước và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện, nhất là những mô hình kinh tế mới như xây dựng Khu thương mại tự do khu vực Cái Mép Hạ, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ…

 

 

 Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội,  công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện thường xuyên, nhất là công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đặc biệt là triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề học tập toàn khóa Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chuyên đề hằng năm; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được tăng cường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được củng cố, kiện toàn, cơ cấu lại gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát thực tiễn; công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng quan tâm; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.322 đảng viên/7.151 (đạt 60,4% chỉ tiêu đề ra).  

 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường, với phương châm “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”; tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm theo đúng tiến độ đề ra, gắn với tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có thông tin báo chí, dư luận xã hội quan tâm phản ánh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 12 đoàn kiểm tra, 14 đoàn giám sát, 2 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 1 đoàn xem xét thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch khắc phục và triển khai các giải pháp phòng ngừa vi phạm sau kiểm tra, giám sát, thanh tra.

 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện kiện toàn Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện; thường xuyên tuyên truyền, phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả theo phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

 

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là tại các địa phương đang triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Nhìn lại chặng đường nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII vừa qua là nỗ lực, thành tích lớn lao của cả hệ thống chính trị tỉnh, là kết tinh cao độ của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

 

Để đạt được những kết quả trên, đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ tỉnh, luôn đặt lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và sự phát triển của tỉnh lên hàng đầu; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới theo hướng quyết liệt, sâu sát thực tiễn, bám sát quy chế và chương trình làm việc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tạo chỗ dựa vững chắc và sự tự tin cho chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ; để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Đây là những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn rút ra của Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thời gian qua.

 

 

Những thành quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua đã tạo thêm thế và lực mới, mở ra thời cơ, vận hội mới để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. Quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới đó là:

 

- Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng phát huy ý chí tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hợp tác xã, trang trại; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu công; tăng cường phân cấp, phân quyền một cách thực chất, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch; tập trung rà soát, giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và rừng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân.

 

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với trách nhiệm cá nhân; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, tham mưu định hướng chiến lược cho sự phát triển dài hạn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu đưa nước Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước./.

 

PV. (Theo tham luận của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tại Hội thảo do Hội đồng Lý luận TW  phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức, tháng 6-2023)  

[1] Gồm: (1) Tổ xây dựng Đề án “phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia”; (2) Tổ xây dựng Đề án “phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ”; (3) Tổ xây dựng Đề án “tiếp tục phát triển, hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới” và Đề án “nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ”; (4) Tổ xây dựng Đề án “nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh”; (5) Tổ xây dựng Đề án “phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế”; (6) Tổ xây dựng Đề án “phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết