Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 28/05/2020 Lượt xem 421

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: 

1- Đề tài " Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh quốc gia" 

  Mã số đề tài: KX.04.32/16-20

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Văn Ngọc

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện An Ninh Nhân dân

Thời gian : 14 giờ thứ năm, ngày 28 - 5 - 2020.

Địa điểm :Hội trườngHọc viện An ninh Nhân dân

 

2- Đề tài "Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp"

Mã số đề tài: KX.04.04/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Minh Chính

Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Tổ chức Trung ương

Thời gian: 8h30 thứ sáu, ngày 29 - 5 - 2020

Địa điểm: Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết