Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 01/06/2020 Lượt xem 594

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách"

  Mã số đề tài: KX.04.02/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thời gian : 8 giờ 30 thứ năm, ngày 04 - 6 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết