Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 07/07/2020 Lượt xem 537

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp "

  Mã số đề tài: KX.04.14/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Cơ quan chủ trì đề tài:Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian : 14 giờ 30 thứ ba, ngày 07 - 7 - 2020.

Địa điểm : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết