Chủ Nhật, ngày 13 tháng 06 năm 2021

Trung Quốc ban hành quy định bầu cử nhiệm kỳ mới

Ngày phát hành: 08/02/2021 Lượt xem 444


Theo tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ năm 2021, ban lãnh đạo các cấp tại các địa phương tiếp tục tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới. Để quán triệt yêu cầu của Trung ương Đảng về thực hiện nghiêm kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, đảm bảo công tác bầu cử nhiệm kỳ mới được triển khai thuận lợi, tạo môi trường bầu cử nhiệm kỳ mới trong sạch, tháng 1/2021, Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia đã ban hành “Thông báo về việc thực hiện nghiêm kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, tăng cường giám sát quy trình bầu cử nhiệm kỳ mới” (gọi tắt là Thông báo), cụ thể:

10 quy định về việc thực hiện nghiêm kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới
 + Nghiêm cấm kết bè kéo phái, móc nối trên dưới, tham gia các băng nhóm, bè phái. Việc bổ nhiệm thân tín, loại trừ những người bất đồng chính kiến, nuôi dưỡng quyền lực cá nhân và hình thành các nhóm lợi ích nhóm đều sẽ bị xử lý theo kỷ luật Đảng. 
 + Nghiêm cấm "mua" phiếu bầu. Những người thực hiện các hoạt động phi tổ chức để "mua" phiếu bầu, móc nối trong các cuộc đề cử dân chủ và bầu cử như thông qua mời dự tiệc, bố trí các hoạt động mua sắm; các hình thức tặng hiện vật và tiền như gửi chuyển phát nhanh, lì xì điện tử, chuyển khoản qua mạng; gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gặp mặt trực tiếp hoặc nhờ người khác ra mặt… đều bị xóa khỏi danh sách bầu cử hoặc tư cách bầu cử, đồng thời căn cứ vào tình tiết nặng, nhẹ để tiến hành xử lý theo kỷ luật Đảng, việc hối lộ bầu cử sẽ bị xử lý theo pháp luật.
 + Nghiêm cấm mua quan bán chức. Việc hối lộ người khác để mưu cầu chức vụ, nâng ngạch đãi ngộ; nhận hối lộ để giúp đỡ người khác mưu cầu chức vụ, nâng ngạch đãi ngộ đều bị đình chỉ hoặc cách chức, đồng thời bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
 + Nghiêm cấm chạy chức chạy quyền. Việc áp dụng các thủ đoạn như tìm kiếm, móc nối quan hệ hoặc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác để mưu cầu chức vụ, nâng ngạch đãi ngộ đều không được đề bạt hoặc trọng dụng, đồng thời căn cứ vào tình tiết nặng, nhẹ để tiến hành phê bình, giáo dục, xử lý về chính quyền hoặc xử lý về Đảng.
 + Nghiêm cấm độc đoán chuyên quyền. Việc lấy quyết định của cá nhân để thay thế quyết định nghiên cứu của tổ chức, tập thể của Đảng, bày mưu tính kế, nói bóng gió, chỉ định đề bạt điều chỉnh nhân sự đều bị hủy bỏ quyết định bổ nhiệm liên quan, đồng thời truy cứu nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ liên quan.
 + Nghiêm cấm nói hộ, nói giúp. Việc kết nối quan hệ để giới thiệu, đề cử, đề bạt người khác, chỉ đạo, can thiệp sai quy định đối với cấp dưới hoặc đơn vị, cơ quan cũ trước đây để tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ đều bị đưa vào hồ sơ về tình hình can thiệp sai quy định của cán bộ lãnh đạo đối với các nội dung quan trọng, đồng thời căn cứ vào tình tiết nặng, nhẹ để tiến hành phê bình, nhắc nhở, xử lý về chính quyền hoặc xử lý theo kỷ luật Đảng.
 + Nghiêm cấm dùng người sai quy định. Việc nhân cơ hội bầu cử nhiệm kỳ mới để nhanh chóng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; bố trí cán bộ vượt quá số lượng quy định; tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, sai quy định đều bị coi là vô hiệu, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định các cán bộ có liên quan. 
+ Nghiêm cấm để lộ, lọt thông tin ra bên ngoài. Việc tiết lộ, phát tán thông tin bảo mật về bố trí, sắp xếp nhân sự nhiệm kỳ mới đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm liên quan.
 + Nghiêm cấm gian lận. Việc bóp méo, xuyên tạc, giả mạo hồ sơ, tài liệu nhân sự cán bộ; che giấu hoặc bóp méo sự thật trong công tác khảo sát bầu cử nhiệm kỳ mới đều bị chỉnh đốn, đồng thời căn cứ vào tình tiết nặng, nhẹ để tiến hành xử lý về chính quyền hoặc xử lý theo kỷ luật Đảng đối với những người liên quan.
 + Nghiêm cấm can thiệp vào bầu cử. Hết sức đề phòng, kiên quyết chống lại các hành vi can thiệp, phá hoại công tác bầu cử nhiệm kỳ mới của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; Đối với các thế lực xấu, thế lực gia tộc, thế lực tôn giao can thiệp, gây ảnh hưởng đến quá trình bầu cử nhiệm kỳ mới; nhận tài trợ hoặc đào tạo sai quy định từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; sử dụng các thủ đoạn uy hiếp, lừa gạt, dụ dỗ… để cản trở người khác thực hiện quyền bầu cử tự do; tung tin đồn thất thiệt, vu oan giá họa hoặc công kích, trả thù người khác…đều bị xử lý nghiêm khắc, đối với các hành vi phạm tội vi phạm pháp luật thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Một số các yêu cầu nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử nhiệm kỳ mới
+ Làm tốt công tác chính trị tư tưởng và giáo dục, tuyên truyền. Phải đặt công tác chính trị tư tưởng xuyên suốt trong suốt toàn bộ quá trình bầu cử nhiệm kỳ mới, lấy tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội thời đại mới để vũ trang tư tưởng, củng cố, làm sâu sắc thành quả giáo dục chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh”, giáo dục cán bộ đảng viên, đại biểu, ủy viên tăng cường “4 ý thức”, kiên định “4 tự tin”, làm tốt “2 bảo vệ”, thực hiện chính xác quyền dân chủ. Triển khai rộng rãi các buổi sinh hoạt, nhắc nhở cán bộ giữ các chức vụ quan trọng và những người liên quan đi đầu trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, nắm chắc ngay từ đầu các vấn đề mang tính manh mối, tính xu hướng. Đi sâu làm tốt, tỉ mỉ công tác tư tưởng đối với các cán bộ tiếp tục hoặc không tiếp tục nhiệm kỳ mới, giáo dục, định hướng về ý thức chính trị, coi trọng đại cục, tuân thủ quy định, nhìn nhận chính xác sự thay đổi về chức vụ, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức, vượt qua được cám dỗ về danh lợi, chức vụ và địa vị, tự giác tiếp nhận và phục tùng sự sắp xếp, bố trí của tổ chức. Làm tốt công tác giáo dục, học tập kỷ luật, kịp thời in ấn và cung cấp kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, áp dụng các hình thức học tập theo nhóm, theo chuyên đề, bồi dưỡng tập trung; tổ chức cho ban lãnh đạo các cấp, cán bộ đảng viên đi sâu học tập quy định chính sách và yêu cầu kỷ luật đối với công tác bầu cử nhiệm kỳ mới. Thông qua truyền thông và các đường dây nóng “12380”, “12371” để đi sâu tuyên truyền về yêu cầu kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, để cán bộ và quần chúng nhận thức sâu sắc và tham gia vào quá trình giám sát.
 + Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, luôn duy trì nghiêm kỷ luật. Tập trung triển khai giám sát tại các khâu then chốt của các khu vực trọng điểm, tăng cường phân tích, đánh giá, tiến hành loại bỏ các nguy cơ đối với công tác bầu cử nhiệm kỳ mới, xác định rõ các khu vực cần giám sát trọng điểm, các khâu then chốt và các nơi còn yếu kém. Thực hiện nghiêm việc giám sát đối với công tác giới thiệu, đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Giám sát nghiêm tình hình chấp hành quy định chế độ và chính sách bầu cử nhiệm kỳ mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát tác phong bầu cử nhiệm kỳ mới, các bộ, ngành, tổ chức các cấp phải phối hợp với cơ quan kiểm tra kỷ luật, tiến hành giám sát lưu động và giám sát trọng điểm đối với việc thực hiện kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới. Trong quá trình diễn ra đại hội, cấp trên phải cử các tổ giám sát chỉ đạo tiến hành giám sát chỉ đạo trực tiếp. Chú ý tăng cường giám sát đối với tác phong bầu cử của địa phương, nghiêm túc tìm hiểu tình hình chấp hành kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới của đối tượng được giám sát. Chú trọng phát huy vài trò của giám sát lưu động. Nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định, phát huy tối đa vai trò của đường dây nóng 12380, giám sát và nắm bắt kịp thời tình hình bầu cử nhiệm kỳ mới. Thiết lập cơ quan giám sát chung và cơ chế giám sát nhanh, tiến hành kiểm tra và xử lý nhanh chóng đối với các vấn đề phát hiện được; trong trường hợp cần thiết, cấp trên tổ chức cho đơn vị phối hợp với cơ quan kiểm tra kỷ luật cử cán bộ vào cơ quan giám sát hoặc trực tiếp giám sát.
 + Thực hiện tốt trách nhiệm, tăng cường tổ chức lãnh đạo đối với công tác giám sát bầu cử nhiệm kỳ mới. Đảng ủy các cấp phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình, Bí thư Đảng ủy thực hiện chức trách của người đứng đầu, hoạch định, bố trí và thực hiện thống nhất kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, tăng cường tác phong bầu cử nhiệm kỳ mới và công tác bầu cử nhiệm kỳ mới, đề phòng các nguy cơ. Cơ quan kiểm tra giám sát phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phải nắm chắc vấn đề, theo dõi toàn bộ quá trình, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, kiên quyết bảo vệ quyền uy của kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, các cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm trực tiếp, phải nghiêm túc chấp hành quy chế, quy định, kiên trì nguyên tắc, chấp hành tiêu chuẩn, tuân thủ trình tự. Thực hiện chế độ trách nhiệm giám sát kỷ luật bầu cử nhiệm kỳ mới, đưa tác phong bầu cử nhiệm kỳ mới làm một nội dung quan trọng trong kiểm tra, đánh giá ban lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo trong thực hiện trách nhiệm tăng cường xây dựng đảng, xây dựng chính trị. Đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến công tác bầu cử nhiệm kỳ mới sẽ bị xử lý và truy cứu theo quy định./.

 

Theo TTXVN


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết