Thứ Tư, ngày 31 tháng 05 năm 2023
Lời dạy của Bác về tinh thần trách nhiệm
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
31/05/2023
Bài học về ứng phó chính sách trong bối cảnh bất thường
Phản ứng chính sách trong tình huống bất thường khó có thể dựa vào các kịch bản chính sách có sẵn, chúng ta chỉ có thể phản ứng tốt khi có sự chuẩn bị tốt về tiềm lực kinh tế, tâm lý, nguồn lực con người, sự đồng lòng, thông suốt từ trên xuống dưới, sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới.
31/05/2023
Chủ tịch USABC đánh giá cao triển vọng hợp tác song phương Việt - Mỹ
Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (7/2013-7/2023), phóng viên TTXVN tại Washington đã có cuộc trao đổi với ông Ted Ausius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) về những thành tựu trong hợp tác song phương Việt-Mỹ thời gian qua,...
31/05/2023
Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới
Nhận thức lý luận về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội đã được thể hiện cô đọng, mới nhất trong tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới toàn diện và sâu sắc trong nước cũng như trên thế giới hiện  nay, việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội đang gặp nhiều rào cản cần tiếp tục...
28/05/2023